ตรังเน็ตเวิร์ค รับออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย Wire & Wireless เครือข่ายอินเตอร์เน็ต WiFi hotspot รับทำเว็บไซต์ และงานด้านกล้องวงจรปิด

21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เริ่มก่อตั้ง จดโดเมน www.trangnetwork.com และบริการรับออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย Wire & Wireless
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต WiFi hotspot รับทำเว็บไซต์ และงานด้านกล้องวงจรปิด จนถึงปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้ง :  นายวิชาญ ละเอียด

2552 : จบการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2548 : จบการศึกษาระดับ : ปวส.สาขา : อิเล็กทรอนิกส์  จาก วิทยาลัยเทคนิคตรัง
 
ข้อมูลประสบการณ์ทำงาน
ระยะเวลา : เมษายน 2553 ถึง พฤศจิกายน 2555  ตำแหน่งงาน : Engineer  ที่บริษัท : เมกก้าเทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -ดูแลระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร Mail Server, Server2003, Domain
ออกแบบทำเว็บไซต์ เป็นเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค -กล้องวงจรปิด CCTV IP CAM -ติดตั้งระบบเครือข่าย Lan ,Wireless Lan, WiFi WiMax

ข้อมูลการฝึกอบรม
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554
สถาบัน : บริษัท เมกก้าเทคโนโลยี จำกัด
คอร์ส : Orinoco Wireless Lan product family (พร้อมใบ Certificate of Completion)

ระยะเวลา : พฤษภาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554
สถาบัน : บริษัท เมกก้าเทคโนโลยี จำกัด
คอร์ส : Tunami MP/QB-81XX product family (พร้อมใบ Certificate of Completion)

ระยะเวลา : พฤษภาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554
สถาบัน : บริษัท เมกก้าเทคโนโลยี จำกัด
คอร์ส : Tunami MP11 Broadband Wireless Access product family (พร้อมใบ Certificate of Completion)

ระยะเวลา : เมษายน 2550 ถึง พฤษภาคม 2550
สถาบัน : บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คอร์ส : ฝึกงาน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการเรา

Add comment

Advertisement