ภาพทั้งหมดนี้จากตอนทำงานที่ บริษัทเมกก้าเทคโนโลยี ปี 2554 เป็นระบบกล้องวงจรปิด โดยใช้อุปกรณ์ Wireless เป็นการการเชื่อมต่อระหว่างกล้องไปยังจุดบันทึก

อุปกรณ์ Wireless แบรนด์ Proxim ใช้ Base Station รุ่น Tsunami MP8100 และใช้รุ่น MP8150 เป็น CPE

 

 

Add comment